Adgangskrav

Du kan komme ind på masteruddannelsen med en række forskellige uddannelser og skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring inden for området.

To hovedkrav

For at blive optaget på masteruddannelsen skal du have en relevant uddannelse i form af en bacheloruddannelse, en professionsbachelor, en kandidatuddannelse eller en anden uddannelse på lignende niveau inden for det felt, masteruddannelsens to specialiseringer dækker.

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring, som sikrer, at du kan koble læringen med din faglighed. Du behøver ikke at have et job for at søge ind.

Relevant uddannelsbaggrund

For at sikre det faglige niveau skal du have en relevant uddannelse som f.eks. agronom, arkitekt, landskabsarkitekt, biolog, skov- og landskabsingeniør, erhvervs- og samfundsøkonom, forstkandidat, geograf, geolog, hortonom eller jurist - eller være underviser inden for et af disse fagområder.

Relevante sundhedsvidenskabelige uddannelser er læge, psykolog og professionsbachelorer som sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut og pædagog.

Andre muligheder

Ansøgere med erfaring fra andre relaterede områder kan blive optaget på baggrund af en individuel vurdering.