Kontakt

Er du interesseret i uddannelsen og vil gerne vide mere? Hjemmesiden giver svar på det meste, men du kan også kontakte studielederen eller studenterservice og få svar på dine spørgsmål.

Indholdet i uddannelsen

Dorthe Varning Poulsen, studieleder
Tlf. 61 42 31 61, mail dvp@ign.ku.dk

Tilmelding og andre formaliteter

Studenterservice på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, der tager sig af tilmeldingerne, sender fakturaer o.l.