Ansøgning og pris

Du kan enten søge om optagelse på den fulde masteruddannelse eller på enkelte moduler.

To veje til optagelse

Du kan søge ind på master i landskab og planlægning på to måder:

Du kan søge om optagelse på den fulde masteruddannelse. Så er du sikret en plads på alle moduler, men kan melde fra på hvert modul, hvis du ikke ønsker at fortsætte. Du kan starte uddannelsen med et hvilket som helst modul.

Alternativt kan du søge om optagelse på et enkelt modul, hvis du ønsker at opkvalificere dig inden for et bestemt emne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optagelse på hele uddannelsen
Du søger om optagelse ved at udfylde og sende denne blanket:
Optagelse på masteruddannelsen

Husk også at tilmelde dig de enkelte moduler
Når du er optaget på uddannelsen, skal du før hvert modul bekræfte, at du ønsker at tage det næste modul. Det gør du ved at udfylde og sende denne blanket:
Modultilmelding for masterstuderende

Deltagelse i et enkelt modul
Hvis du kun ønsker at tage et enkelt modul, skal du bruge denne blanket. Modulet vil kunne indgå, hvis du senere søger om optagelse på hele uddannelsen.
Ansøgningsskema: Enkeltfag

Svartider
Du kan forvente svar på din ansøgning ca. 1 uge efter sidste tilmeldingsfrist. Når din betaling er registreret, får du adgang til Københavns Universitets undervisningsplatform Absalon.
Se tilmeldingsfrister under hvert enkelt modul

Spørgsmål om optagelse
Hvis du har spørgsmål om optagelse, kan du kontakte studieleder Dorthe Varning Poulsen på dvp@ign.ku.dk eller SCIENCE Efteruddannelse på efteruddannelse@science.ku.dk

Vi er altid behjælpelig med at finde ud af, om der er ledige pladser, hvis tilmeldingsfristen for uddannelsen er overskredet.

Spørgsmål om undervisningen
Hvis du har spørgsmål til modulerne eller undervisningen, kan du kontakte den underviser, der er ansvarlig for modulet. 
Se oversigt over modulerne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiering
Kompetenceudvikling er en investering for både dig og din arbejdsplads. Ofte vil arbejdsgivere gerne være med til at finansiere videreuddannelse, så de har kompetente medarbejdere nu og i fremtiden. Alternativt kan du finansiere masteruddannelsen selv – eller søge om at få dækket hele eller dele af udgiften via fonde eller legater.

Bruttolønsordning
Du kan indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at virksomheden betaler for din uddannelse, men at du får trukket en aftalt andel af din bruttoløn. Denne lønomlægning skal være tidsbegrænset og indebære en reel nedgang i din bruttoløn. Hvis du overvejer den mulighed, anbefaler vi, at du rådfører dig med skat. Læs mere om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside.

Kompetencefonde
Du og din virksomhed kan søge om tilskud til videreuddannelse, hvis du er omfattet af en overenskomst, der har indgået aftale om kompetenceudvikling med støtte fra en kompetencefond, f.eks.:

Du kan også undersøge, om din virksomhed har en kompetencefond.

Legater
Der findes en række legater, man kan søges i forbindelse med videreuddannelse. Få overblik over nogle af mulighederne her:

Vær opmærksom på, at legater til videreuddannelse er skattepligtige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke aftaler med fonde om legat-støtte til masteruddannelsen