Naturen som ressource for behandling og sundhedsfremme

MODUL 2 går i dybden med de teorier, som ligger bag forståelsen af naturens betydning for vores sundhed. Den nyeste forskning inden for området præsenteres, og vi arbejdes med eksempler på, hvordan denne viden kan integreres i praksis inden for fremme af fysisk, mental og social sundhed.

Naturen som ressource

MODUL 2 introducerer til forskning, teori og metoder inden for brugen af naturmiljøer i sundhedsfremme og behandling. Det vil også rumme en introduktion til analyseværktøjer inden for Health Design, mht. at forstå, hvordan naturmiljøer og terapihaver kan indrettes til at fremme sundhed.

Dine egne faglige kompetencer og erfaringer bringes i spil og danner grundlag for modulets projektopgaver.

 

Studie- og undervisningsformen er tilpasset studerende, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Der arbejdes løbende med et projekt, der også indgår i eksamen. Undervisningen er koncentreret til 2 fysiske internater af 2 dages varighed inklusiv en overnatning, samt en enkeltstående undervisningsdag (online).

Undervisningen består af forelæsninger, ekskursioner, øvelser, projektarbejde samt vejledning. Forud for hvert internat/undervisningsdag informeres om kursuslitteratur og opgaver mellem kursusdagene.

Læs detaljeret beskrivelse af modulet i Københavns Universitets kursusdatabase

 

 

 

 

 

 

Modulet udbydes i foråret 2025

Datoer og pris udmeldes senere